Zonnepaneel installatie

Soorten zonnepaneelinstallaties

Zonnepaneelsystemen voor het opwekken van stroom (zonnestroom genoemd) zijn in te delen in netgekoppelde of autonome (opslag d.m.v accu's)  zonne-energiesystemen. Autonome zonlichtsystemen worden veelal toegepast op locaties waar geen elektriciteitsaansluiting is, zoals een caravan of boot. 

De meeste zonnepaneelsystemen worden aangesloten op het elektriciteitsnet. U hoeft de elektriciteit dus niet op te slaan. Op het moment dat de opgewekte energie niet wordt verbruikt, levert u het terug aan het elektriciteitsnet. Tot 5000 kWh krijgt u het volledige bedrag vergoed, daarboven gelden andere vergoedingen. Levert de installatie te weinig op, dan maakt u gewoon gebruik van het elektriciteitsnet. U merkt geen verschil, behalve een lagere energienota. 

Netgekoppelde zonnepaneelinstallatie

Een netgekoppelde installatie bestaat een aantal zonnepanelen die in serie met elkaar worden verbonden. Door deze serieschakeling loopt de spanning uitgedrukt in V (voltage op). De collectoren leveren een gelijkstroomspanning. Ons elektriciteitsnet levert wisselstroomspanning. Panelen rechtstreeks aansluiten op het elektriciteitsnet is hierdoor niet mogelijk. Hiervoor is een omvormer nodig. Een omvormer zet gelijkstroom om in wisselstroom. De omvormer wordt vervolgens op een aparte groep in de meterkast aangesloten. De opgewekte elektriciteit van de zonnepanelen kan nu worden geleverd op het net of zelf verbruikt worden. U kunt nu zelf via de elektriciteitsmeter uw energiebesparing uitlezen. Het is ook mogelijk een opbrengstmeter te plaatsen. Met een simpele internetaansluiting kun u overal zien wat uw actuele besparing is.   

  zonnepaneel installatie

Autonoom zonnepaneelinstallatie

Het komt voor dat een zonnepaneelsysteem niet te koppelen is aan het elektriciteitsnet, omdat deze voorzieningen niet in de directe omgeving aanwezig zijn. In dat geval is het mogelijk om een autonoom zonnepaneelsysteem toe te passen. De zonnepanelen geven hun vermogen niet aan het elektriciteitsnet af, maar aan een accu. Tussen de zonnepanelen en de accu’s wordt een laadregelaar geplaatst. Deze beschermt de accu's tegen volledige ontlading, omdat de cellen anders beschadigd worden. Is er vraag vanuit een stroomverbruiker, zoals een wasmachine, dan zal de stroom vanuit de accu worden ontrokken naar de omvormer. De omvormer zal de gelijkstroomspanning van de accu's omzetten in wisselstroomspanning. Het nadeel van dit systeem is dat wanneer de accu’s leeg zijn, er geen stroom meer beschikbaar is zoals bij het netgekoppelde systeem.

Een autonome zonnepaneelinstallatie bevat accu's. Deze hebben een beperkte levensduur en zijn schadelijk voor het milieu. Daarnaast zijn autonome systemen kostbaarder waardoor het langer duurt voordat de investering terugverdiend is.Autonoom zonnepaneel installatie

Wilt u meer weten over zonnepanelen neem dan contact op met InDuurzaam.