Zoninstraling en Oriëntatie

We spreken bij zonnepanelen en zonneboilers vaak over zoninstraling. Dit is niet geheel juist. Het gaat uiteindelijk om zonlichtenergie. Zowel een zonneboiler als zonnepanelen werken op basis van zonlicht. Dat betekent dat ook bij bewolkt weer lichtenergie kan worden omgezet naar bruikbare energie.

De hoeveelheid zonlicht die een zonnepaneel kan opvangen is afhankelijk van een aantal factoren:

  • de situatie van de zon t.o.v. het zonnepaneel
  • de hellingshoek van de zon t.o.v. het zonnepaneel
  • de locatie waar het paneel wordt geplaatst

De hoeveelheid energie die we met zonlicht kunnen opwekken is afhankelijk van:

  • oppervlakte van het paneel
  • het rendement van het panel
  • het rendement van de omvormer 

Opbrengst

Het vermogen van een zonnepaneel wordt aangeven in piekvermogen van een paneel. Dit is het maximale elektrische vermogen dat een zonnepaneel bij een bepaalde zoninstraling, onder vastgestelde condities, kan leveren. Het vermogen van een zonnepaneel wordt uitgedrukt in Wattpiek (Wp).

De hoeveelheid zonlichtinstraling op een paneel is niet het gehele jaar door hetzelfde. In de zomer staat de zon hoger dan in de winter. Een situatie waarin de energievraag in de winter hoger is dan in de zomer vraagt een andere opstelling van de zonnepanelen. Bij een lage zonnestand (wintersituatie) is de optimale hellingshoek van de zonnepanelen 70 graden.

In Nederland wordt de maximale opbrengst op jaarbasis gehaald met een paneel dat recht op het zuiden is gericht onder een hoek van 35 graden. Bij platte daken is het plaatsen van zonnepanelen op het zuiden veelal geen probleem. Dit geldt ook voor de meest ideale hellingshoek van de zonnepanelen.

De opbrengst bij schuine daken kan verschillen. Niet iedereen heeft een dak dat op het zuiden gericht is, waarop de panelen geplaatst kunnen worden.

Dit hoeft niet nadelig te zijn. Wat we graag willen weten is welk dakvak en hellingshoek het meest geschikt is om zonnepanelen te plaatsen.

De opbrengst van de zonnepanelen kan worden bepaald aan de hand van een zonlicht instralingdiagram. Aan de hand van de ligging en hellingshoek van de zonnepanelen kan de opbrengst van het zonlichtsysteem worden uitgerekend. Het percentage van de opbrengst volgens het instralingdiagram vermenigvuldigen wij met het vermogen van het zonnepaneel. Dit is de jaarlijkse opbrengst van het zonnepaneel.

Voorbeeld berekening:

De oriëntatie van het dakvlak voor de panelen is SW (zuidwest). De hellingshoek van het dak is 60 graden. Volgen we nu de cirkel van 60 graden naar SW (zuidwest) dan komen we op een opbrengst tussen de 90 en 95%.

InDuurzaam heeft een berekeningsprogramma ontwikkeld waarin wij exact kunnen berekenen wat de opbrengst is van een zonnepaneel. Daarin houden we rekening met verliezen die kunnen ontstaan door schaduwvorming.

Wilt u een geheel vrijblijvend installatieadvies, neem dan contact met ons op.