Solar Service Check

InDuurzaam kan een Solarcheck uitvoeren waarin defecten aan zonnepanelen direct zichtbaar worden. Laat u door InDuurzaam de zonnepanelen installeren, dan krijgt u standaard na oplevering van het zonlichtsysteem een gratis Solarcheck. Beschadigingen aan panelen zijn vaak niet aan de buitenkant zichtbaar. Het zou jammer zijn als defecten pas na enige tijd zichtbaar worden. U profiteert dan niet van het optimale rendement. Wanneer beschadigde cellen teveel warmte ontwikkelen kan er zelfs brand ontstaan.

Wij controleren de panelen middels een thermografische opname. Met een warmtebeeldcamera kunnen wij snel problemen signaleren, zonder daarbij de panelen te demonteren. Met een thermografische camera worden de volgende problemen zichtbaar:

  • Kortsluiting in de cellen
  • Vocht in panelen
  • Beschadigingen in de cellen en het glas
  • Slecht contact tussen het conductielint
  • Beschadiging bypassdioden
  • Modules die niet meelopen