BTW teruggaaf zonnepanelen

Zonnepanelen? Vraag de btw terug!

Heeft u als particulier op of na 20 juni 2013 zonnepanelen laten plaatsen? Dan bent u ondernemer voor de btw!

Wat betekent dit?

Dit betekent dat u zich kunt registreren als btw-ondernemer en de btw op aanschaf van de zonnepanelen via uw btw-aangifte terug kunt vragen bij de Belastingdienst. Bij een investering van € 6.000 (exclusief arbeid) is dit al een voordeel van meer dan € 1.000.

Wel bent u een bedrag verschuldigd over het privégebruik in een jaar, dit is afhankelijk van het opwekvermogen van de zonnepanelen en bedraagt tussen de € 5 en € 100. Vanaf het tweede jaar zou u eigenlijk btw moeten gaan betalen.

Dankzij de zogenaamde kleine-ondernemersregeling (KOR) hoeft u echter geen btw te betalen indien het te betalen btw-bedrag per jaar niet meer is dan € 1.345. U kunt dan zelfs verzoeken om een ontheffing van administratieve verplichtingen, waardoor na het jaar van aanschaf ook geen btw-aangiften meer gedaan hoeven te worden.

Klinkt als ingewikkeld en veel werk? Daar hebben wij een oplossing voor

Laat ons alles regelen!

Als uw (toekomstige) leverancier van zonnepanelen samenwerkt met INduurzaam, dan kunnen wij de registratie als ondernemer, het indienen van de btw-aangifte(n) gedurende het eerste jaar en het eventueel aanvragen van de ontheffing voor u verzorgen voor een pakketprijs van
€ 100 exclusief btw (deze btw vragen we uiteraard weer terug!).

De gegevens die wij hiervoor nodig hebben zijn:

1)  Persoonlijke gegevens.

 • Kopie legitimatiebewijs (voor- en achterkant).
 • Adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres.
 • Rekeningnummer voor teruggaaf (IBAN + tenaamstelling).

2)  Gegevens zonnepanelen.

 • Datum levering.
 • Totaal opwekvermogen in Wattpiek (Wattpiek per paneel x aantal panelen).
 • Zijn ze geïntegreerd in het dak als dakbedekking (ja/nee)?
 • Kopie facturen (ook van de factuur met een voorschot of aanbetaling).

Let op: alleen degene op wiens naam de energienota staat, kan zich aanmelden als ondernemer. De facturen moeten ook op diens naam zijn gesteld.

Contact

Voor meer informatie kunt u ook contact opnemen met Frank Gommers (06-39792495).

 Voorwaarden

Door gebruik te maken van dit belastingvoordeel gelden de volgende voorwaarden.

 • U heeft de zonnepanelen op of na 20 juni 2013 als particulier aangeschaft.
 • U was hiervoor als particulier (natuurlijk persoon) geen btw-ondernemer.
 • Met de zonnepanelen levert u stroom terug aan de energiemaatschappij (al dan niet 
via saldering).
 • U kunt en zult de btw op aanschaf van de zonnepanelen niet op een andere manier 
terugvragen bij de Belastingdienst dan via andere in te dienen btw- 
aangiften.
 • Indien in de tussenliggende periode wijzigingen voordoen in uw situatie die gevolgen (kunnen) hebben voor de hiervoor genoemde werkzaamheden door INduuurzaam, dan stelt u INduurzaam hier tijdig van op de hoogte.

Reikwijdte dienstverlening INduurzaam

 • De dienstverlening en verantwoordelijkheid van INduurzaam beperken zich tot de hiervoor genoemde werkzaamheden. De dienstverlening van INduurzaam begint op het moment van het voor u aanvragen van de registratie als btw-ondernemer en eindigt na het verkrijgen van de ontheffing van administratieve verplichtingen of na het wijzigen van het aangiftetijdvak naar een kalenderjaar.
 • De dienstverlening van INduurzaam eindigt eerder indien wijzigingen in uw situatie tot gevolg hebben dat INduurzaam de hiervoor genoemde werkzaamheden niet meer kan uitvoeren, tenzij in onderling overleg anders wordt overeengekomen.
 • De dienstverlening van INduurzaam eindigt ook eerder indien in de tussenliggende periode een wetswijziging plaatsvindt, waardoor genoemde werkzaamheden voor u niet meer de meest gunstige fiscale oplossing tot gevolg heeft, tenzij in onderling overleg anders wordt overeengekomen. 


Reactieformulier

Aanhef

Voornaam

Achternaam

Sofinummer (BSN)

Adres

Postcode

Woonplaats

Telefoonnummer E-mail adres

Rekeningnummer (IBAN)

Tenaamstelling

Datum plaatsing zonnepanelen

Totaal opwekvermogen in Wattpiek

Geïntegreerd als dakbedekking

Datum

Handtekening

 

Door ondertekening van het formulier verklaart u deze naar waarheid te hebben ingevuld, alsmede te voldoen aan en akkoord te gaan met de voorwaarden. U gaat bovendien akkoord met de algemene voorwaarden van INduurzaam.

Stuur het ingevulde en ondertekende formulier samen met een kopie van uw legitimatie- bewijs en de facturen van de zonnepanelen bij voorkeur per mail naar info@induurzaam.nl of per post naar:

INduurzaam, t.a.v. de heer F. Gommers, Straatweide 16 4841 ND  PRINSENBEEK.