Terugleveren zonnestroom

Indien u zonnestroom produceert en deze elektriciteit teruglevert aan het net, dan is de energieleverancier verplicht u hiervoor een redelijke vergoeding te betalen. U dient dan wel over een speciale meter te beschikken, die zowel de aan het net ontrokken elektriciteit als de terug geleverde elektriciteit kan meten. Als u niet over zo'n meter beschikt, dan kunt u deze laten plaatsen door uw netbeheerder. Via de site van uw energieleverancier staat precies uitgelegd hoe dit werkt. Het terugleveren, ook wel salderen genoemd, staat omschreven in de wet. In onderstaande artikelen staat dit omschreven. 

Artikel 31c

Voor afnemers als bedoeld in artikel 95a, eerste lid, die elektriciteit invoeden op het net, berekent de leverancier de meterstand ten behoeve van de facturering en inning van de leveringskosten door de aan het net onttrokken elektriciteit te verminderen met de op het net ingevoede elektriciteit, met een maximum van 5000 kWh aan op het net ingevoede elektriciteit. Indien de hoeveelheid op het net ingevoede elektriciteit groter is dan 5000 kWh biedt de leverancier voor het meerdere een redelijke vergoeding op basis van artikel 95c, derde lid.

 Artikel 95c

1. Bepalingen die zijn opgenomen in overeenkomsten inzake levering van elektriciteit aan afnemers die beschikken over een aansluiting op het net met een totale maximale doorlaatwaarde van ten hoogste 3*80A en die tot doel hebben de opwekking van duurzame elektriciteit te verbieden zijn onverbindend.

2. Een houder van een vergunning is verplicht een aanbod van een afnemer als bedoeld in het eerste lid tot teruglevering van door hem geproduceerde duurzame elektriciteit te aanvaarden.

3. Een houder van een vergunning betaalt de afnemer bedoeld in het eerste lid een redelijke vergoeding voor door hem aan het net geleverde duurzame elektriciteit.

4. Bij algemene maatregel van het bestuur kunnen nadere regels worden gesteld omtrent de door een houder van een vergunning te betalen redelijke vergoeding bedoeld in het derde lid.

Voorbeeldberekeningen:

Situatie 1

U verbruikt 7.500 kWh stroom op jaarbasis. Uw zonlichtinstallatie heeft 6.500 kWh op jaarbasis opgeleverd. De berekening ziet er dan als volgt uit:

  • Over 5.000 kWh krijgt u de volledige vergoeding
  • Over 1.500 kWh krijgt u een redelijke vergoeding  (6.500 kWh  - 5.000 kWh = 1.500 kWh)
  • Over 2.500 kWh krijgt u een rekening van uw leverancier (7.500 kWh  - 5.000 kWh = 2.500 kWh)
  • Over 1.000 kWh betaalt u energiebelasting (2.500 kWh  - 1.500 kWh = 1.000 kWh)

Situatie 2

 U verbruikt 3.000 kWh stroom op jaarbasis. Uw zonlichtinstallatie heeft 7.000 kWh op jaarbasis opgeleverd. De berekening ziet er dan als volgt uit:

  • Over 3.000 kWh krijgt u de volledige vergoeding
  • Over 4.000 kWh krijgt u een redelijke vergoeding  (7.000 kWh  - 3.000 kWh = 4.000 kWh)

Situatie 3

U verbruikt 3.500 kWh stroom op jaarbasis. Uw zonlichtinstallatie heeft 1.000 kWh op jaarbasis opgeleverd. De berekening ziet er dan als volgt uit:

  • Over 1.000 kWh krijgt u de volledige vergoeding
  • Over 2.500 kWh krijgt u een rekening van uw energieleverancier  (3.500 kWh  - 1.000 kWh = 2.500 kWh)