Zonlicht Nederland

 

Zonne-energie is energie van de zon in de vorm van warmte en licht. Deze energie vormt samen met windenergie, getijdenenergie en waterkracht de nieuwe duurzame energie op aarde. De hoeveelheid energie die de aarde verwekt, is ca. 9000 maal groter dan de energiebehoefte van alle 7 miljard aardbewoners samen. Er is dus genoeg energie aanwezig, we hoeven het alleen nog maar te gebruiken.

Zonlichtsystemen worden in Nederland steeds meer toegepast, dit heeft te maken met de ontwikkeling die deze producten de afgelopen jaren hebben doorgemaakt. De naam zegt het al "zonlichtsystemen". Dat wil eigenlijk zeggen dat de huidige panelen gebruik maken van het gehele spectrum aan licht en dit omzetten naar bruikbare energie. De huidige zonlichtsystemen werken niet alleen bij direct zonlicht, maar ook bij bewolkt weer. Met de energie die zowel zonnepanelen als -boilers opwekken, betaalt de investering zichzelf binnen redelijke termijn terug. Energie uit zonlicht is duurzaam, omdat er geen schadelijke stoffen vrijkomen. Het levert dus ook een positieve bijdrage aan ons milieu. 

InDuurzaam heeft een zoninstralingscalculator ontwikkeld waarmee wij precies kunnen bepalen wat de te verwachten lichtopbrengst is van een zonnepaneel. Hiermee krijgt u een realistisch overzicht van de te verwachten opbrengsten. In onze berekening wordt rekening gehouden met een aantal variabelen namelijk:

  • Instralinghoek ten opzichte van de locatie van de woning 
  • Hoek van het dak
  • Oriëntatie van het dak
  • Schaduwvorming op het dak

De beschikbare lichtopbrengsten waarmee wij rekenen is een gemiddelde van de afgelopen 10 jaar (Bron KNMI). Natuurlijk kan hier per jaar enig verschil in zitten.

Direct en diffuus zonlicht

Zonnepanelen maken gebruik van het gehele spectrum aan licht. Zowel diffuus licht (bij bewolkt weer) als direct zonlicht wordt omgezet in elektrische energie. Direct zonlicht zorgt ervoor dat er vermogen wordt geleverd omdat de intensiteit van het licht groter is. De hoeveelheid bruikbaar licht is gedurende het jaar verschillend. In de winter zijn de dagen korter en is er minder direct zonlicht. Ongeveer 60% van de opbrengst vindt plaats in de periode tussen april t/ september (tabel 1).