Voorkom problemen met spouwmuurisolatie

Spouwmuurisolatie kan in vele gevallen toegepast worden. Er zijn een aantal situaties waarin het niet verstandig is  spouwmuurisolatie toe te passen. Een aantal van deze redenen zijn:

Spouwmuurvervuiling
Spouwmuurvervuiling

Het aanbrengen van spouwmuurisolatie in een vervuilde spouw raden wij af. Het risico bestaat dat er condensatie aan de binnenmuur ontstaat waardoor schimmelvorming kan 
optreden. Om deze reden zal onze adviseur eerst een grondig onderzoek uitvoeren om te bepalen of er spouwvervuiling aanwezig is. Spouwvervuiling is vaak ontstaan tijdens de bouw of bij verbouwingen waarin puinresten in de spouwmuur terecht zijn gekomen. 

Bent u toch voornemens om spouwmuurisolatie toe te passen dan zal eerst de vervuiling uit de spouw verwijderd moeten worden. Dit kan door gevel stenen uit de muur te snijden waardoor er ruimte omstaat om de spouwvervuiling met de hand te verwijderen. IsolatieNL kan dit voor verzorgen. 

Cementbaarden

Het kan voorkomen dat er cementbaarden (cementresten die tijdens het metselen de spouwmuur in zijn gedrukt) van de binnenmuur contact maken met de buitenmuur. Ook in deze situatie ontstaan er kleine koude bruggen waardoor er oppervlakte condensatie kan ontstaan aan de binnenmuur met als gevolg schimmelvorming. In het geval dat er veel contact vlakken zijn tussen binnen en buitenmuur raden wij het af spouwmuurisolatie toe te passen. Is dit in mindere maten aanwezig dan kunnen wij deze tijdens de uitvoering verwijderen. Onze adviseur kan dit het beste voor u beoordelen. 

De buitenmuur

Bepaalde steensoorten vragen door hun specifieke karakter een aangepast advies.

Bepaalde types betonsteen of MBI steen hebben een zeer open structuur waardoor grote hoeveelheden regenwater bij een zware slagbelasting gemakkelijk door kan slaan tot binnenkant de spouw. Voorwaarde om een gevel met deze steen te isoleren is dat gekozen wordt voor een PUR systeem. PUR in de spouw zal de poreuze steen aan binnenzijde afsluiten en geen watertoetreding naar de spouw toestaan.  Vaak is niet meer aan de buitenkant vast te stellen welk type betonsteen het betreft waardoor veiligheidshalve gekozen moet worden voor deze applicatie.

Strengpers of verblendsteenstrengperssteen

Deze steen kan extra gevoelig zijn voor vorstschade. Helaas zijn er in het verleden strengpersstenen in gevelmetselwerk toegepast die onvoldoende vorstbestand waren.

Vorstschade wordt veroorzaakt doordat na een natte periode in de winter onvoldoende droging optreed waarna bij vorst het aanwezige vocht bevriest en de steen in lagen basten gaat vertonen. Doordat isolatie de warmte vanuit de woning, welke mede bijdraagt tot droging tegenhoudt, zal er nadien extra kans op vorstschade ontstaan.

Buitengevels opgetrokken uit strengperstenen dienen bij voorkeur geïsoleerd te worden in combinatie met het impregneren van het buitenblad. Indien er tekenen van vorstschade aanwezig zijn dan dient deze aanvullende maatregel absoluut te worden genomen.

Tevens dient de aanwezige vorstschade indien deze ernstig is eerst te worden hersteld.

 Vorstschade gevel

Geglazuurde stenen

Stenen en gevels kunnen zijn afgewerkt met een glazuurlaag vanuit de fabriek of voorzien van een verflaag. Hiervoor geldt in beide situaties bij de opname een extra punt van aandacht. Onder normale omstandigheden is er sprake van een damptransport vanuit de woning naar de buitenlucht. Het aangebrachte glazuur is echter in hoge mate dampdicht door de dampremmende werking kan er vochtophoping plaatsvinden direct achter de glazuurlaag. Bij vorst zal dit vocht uitzetten en de glazuurlaag van de oppervlakte van de steen drukken. Dat dit optisch zeer ongewenst is mag duidelijk zijn. Herstel is alleen mogelijk door de steen te vervangen.

Geglazuurde geveldelen worden daarom onder geen enkele voorwaarde voorzien van na-isolatie!

Geschilderde gevels

Normale gevelstenen worden soms voorzien van een verflaag. Sommige in het verleden gebruikte verfsoorten zijn dampdicht. Hierbij kan hetzelfde verschijnsel optreden als bij geglazuurde stenen. De meest gebruikte verfsoorten zijn echter dampopen waardoor er geen extra bevochtiging in de steen zal optreden. Dergelijke gevels zijn goed te voorzien van na-isolatie. Anders dan bij geglazuurde stenen zijn geverfde gevels met een geringe vorstschade bij te werken door het aanbrengen van een nieuwe verflaag.

Geschilderde gevel

Wilt u precies weten of spouwmuurisolatie toegepast kan worden maak dan een afspraak maken met één van de deskundige adviseurs van InDuurzaam, vult u dan het contactformulier in. Eén van onze medewerkers neemt dan contact met u op voor het inplannen van de afspraak. De kosten van het adviesgesprek, inclusief bouwkundig onderzoek kosten u niets.