Werkwijze

InDuurzaam werkt in drie stappen:
• opname van het object
• analyse van de gegevens
• advies op maat

Opname object:
Afhankelijk van de vraag, inventariseert InDuurzaam alle relevante gegevens. Daarvoor worden diverse hulpmiddelen gebruikt, zoals thermografische camera’s, endoscopen, vochtmeters en andere hulpmiddelen die noodzakelijk zijn om de juiste inzichten te verkrijgen. 


Analyse van de gegevens
Een goede analyse is noodzakelijk om tot een passend advies te komen. Met thermografie is het belangrijk dat de juiste analyse gemaakt wordt. Het beeld dat met een thermografische camera gemaakt wordt kan soms vertekend zijn. Dit kan diverse oorzaken hebben, bijvoorbeeld de reflectie van bepaalde bouwstoffen. Kennis van zaken over hoe een warmtestroom door een constructie loopt, is uiterst belangrijk bij de analyse. Daarnaast is alleen een thermografisch onderzoek vaak niet voldoende om een 100% helder beeld te verkrijgen. In dat geval wordt er ook endoscopisch onderzoek uitgevoerd, wat de analyse kan bevestigen. Dan weet u zeker dat de conclusie niet bij aannames blijft en vermijdt u hoge kosten voor onnodige herstelwerkzaamheden.

Advies op maat
Tenslotte ontvangt u van InDuurzaam een helder advies met de juiste aanpak om het probleem adequaat en definitief te verhelpen. Ook krijgt u budgettair inzicht over de te nemen maatregelen. Dit stelt u in staat de juiste keuze te maken.