Visie en Missie

De prijs van energie zal in de toekomst stijgen. Daarmee komt de betaalbaarheid van comfortabel wonen in het geding. Energiebesparing en het treffen van duurzame maatregelen wordt daarom steeds belangrijker, vooral in de bebouwde omgeving. Mede door de gevolgen van de kredietcrisis, moeten de oplossingen de komende jaren vooral in de bestaande woningvoorraad worden gezocht. De benodigde ingrediënten voor een duurzame samenleving zijn dan ook: inspiratie, creativiteit en overtuiging. Een samenleving waarin men continu bewust op zoek is naar mogelijkheden om de CO2-uitstoot te verminderen en de CO2-doelstellingen te realiseren.

Dienstverlening betaalbaar houden

Duurzaamheid zit hem niet alleen in de producten en de energiebronnen die wij gebruiken. Elke inspanning die nodig is om de producten bij de klant te krijgen, kost energie en geld. Daarom is Induurzaam continue op zoek naar meer efficiëntie in deze keten waardoor het eindproduct steeds duurzamer wordt.