Buitendakisolatie

Het dak isoleren aan de buitenzijde van een woning komt veelal neer op een grote verbouwing. Bouwkundig gezien is dit wel de beste isolatiemethode. Het isoleren aan de buitenzijde gebeurt vaak in combinatie met het vervangen van de dakpannen.

Werkwijze
Voordat het isoleren kan beginnen, dienen eerst de pannen verwijderd te worden. De isolatieplaten die aan de buitenzijde worden toegepast bestaan vaak uit lange panelen, die op het bestaande dakbeschot worden geschroefd. Het is van belang dat het dakbeschot in een goede technische staat verkeert. Isolatiepanelen zijn in verschillende fabricaten te verkrijgen, in verschillende dikten. Aan de dikte van het isolatiepakket zitten wel beperkingen. Is het isolatiepakket te dik, dan ontstaan er namelijk problemen met de detaillering, zoals de aansluiting van het dak op de goot of de kozijnen. Het aanpassen van deze details brengt vaak extra kosten met zich mee. Ook zal de woning er anders uit komen te zien.

Op de isolatiepanelen zijn vaak al panlatten aangebracht, dus de pannen kunnen vervolgens direct op de isolatiepanelen gelegd worden.