Werking warmtepomp

De aarde absorbeert altijd warmte van de zon en slaat deze op, waardoor wij een constante bron van natuurlijke en duurzame energie hebben. Ongeveer een meter onder de grond heerst een gemiddelde temperatuur van 4°C tot 12°C. Deze ingesloten energie vertegenwoordigt een enorme voorraad warmte van lage kwaliteit die graag opgepompt wil worden. De warmtepomp verzamelt warmte uit de ondergronds opgeslagen zonne-energie via collectoren die ondiep zijn ingegraven of via boorgaten die dieper ondergronds zijn geboord. De warmte wordt met behulp van een mengsel van water en een milieuvriendelijke antivriesoplossing vanuit de grond naar de warmtepomp overgebracht. Deze circuleert door de gesloten lus, neemt thermische energie vanuit de aarde op en brengt dit naar de warmtepomp. Het koudemiddel circuleert in de warmtepomp. Op die manier wordt de warmte vanuit de grond vastgehouden en omgezet in warmte van hoge kwaliteit. Deze warmte komt dan via een vloerverwarmingssysteem, watergebaseerde radiatoren en uw boiler in uw huis.

Door een slang gevuld met vloeistof (warmtebron) (1) te gebruiken, kunt u energie onttrekken, die diep in de grond is opgeslagen op de bodem van het meer of een paar meter onder uw gazon. De vloeistof in de collector circuleert en wordt opgewarmd door de opgeslagen zonnewarmte in de warmtebron. Als de vloeistof in de warmtepomp komt (2), dan komt deze in aanraking met een gesloten systeem (3). Dit systeem bevat een koudemiddel dat bij een zeer lage temperatuur gasvormig kan worden. Onder hoge druk verhoogt een compressor (4) de temperatuur van het koudemiddel. Vervolgens wordt de warmte in de condensor (5) overgebracht naar het met water circulerend verwarmingssysteem (7) waar het tapwater kan verwarmen (8) en middels een laagtemperatuur afgiftesysteem de woning kan verwarmen (9). Het koudemiddel wordt via het expansieventiel (6) teruggevoerd, waar het van vloeibaar over gaat in damp. In de verdamper wordt warmte toegevoegd aan het koudemiddel, waarna het wordt aangezogen door de compressor.