Vier soorten bronnen uit aardwarmte

De term “aardwarmte” dekt vier verschillende warmtebronnen:

  • verticale bodemcollector (gesloten); 
  • horizontale bodemcollector (gesloten); 
  • open bron (verticaal);
  • oppervlaktewatercollector. 

Wat het beste bij uw situatie past, wordt bepaald door factoren zoals de energiebehoeften van het gebouw, uw huidige verwarmingssysteem en het type grond waarop uw huis staat. InDuurzaam kan u adviseren wat voor uw huis het beste geschikt is. In alle vier de gevallen concentreert de warmtepomp de opgeslagen energie uit één van deze bronnen op zo’n manier dat er warm water is voor de radiatoren, vloerverwarming, bad en douche.

Verticale bodemcollector

Ideaal voor nieuwbouw of aanpassing van een verwarmingssysteem op fossiele brandstof. In de diepere onderlagen van de zogeheten “near-surface geothermischelaag” schuilt een warmtebron die het hele jaar door kan worden gebruikt en die een bijna constante temperatuur heeft. De warmtepomp onttrekt opgeslagen zonne-energie uit een collector in een gat dat in de grond is geboord. De diepte van het gat kan tussen 40 en 160 meter liggen, afhankelijk van de grootte van de gekozen warmtepomp en de lokale bouwvoorschriften. Dit type systeem kan worden gebruikt voor alle mogelijke soorten gebouwen, groot of klein, openbaar of particulier. Er is maar weinig ruimte voor nodig en de verticale bodemcollector kan in een bijzonder klein stukje grond geboord worden.

Horizontale bodemcollector

Voordelig energie onttrekken. Tijdens de zomer wordt zonnewarmte in de bodem opgeslagen. Deze wordt rechtstreeks geabsorbeerd als isolatie of als warmte uit regen en de lucht van de lagen vlak onder het aardoppervlak. De warmtepomp onttrekt deze opgeslagen zonne-energie uit een ondergrondse collector. Deze bestaat uit een slang gevuld met antivries en is ingegraven op een diepte van ongeveer 80-100 cm. De lengte van de slang varieert tussen 250 en 400 meter, afhankelijk van de grootte van de gekozen warmtepomp. Door deze energie voor verwarming te gebruiken, bespaart u kosten. De hoogste opbrengst is te behalen uit grond met een hoog watergehalte.

Open bron (verticaal)

Een energiebron die zeer efficiënt is door de constante hoge brontemperatuur. Grondwater kan ook als warmtebron worden gebruikt, aangezien dit het hele jaar door een temperatuur tussen 10 en 12°C heeft. De warmtepomp onttrekt opgeslagen zonne-energie aan het grondwater. Gewoonlijk is er een put voor het ophalen van water en een put voor het terug leiden ervan.

Oppervlaktewatercollector

Voordelige installatie voor huizen bij een meer. Als uw huis naast een waterbron (zoals bijv. een meer) staat, kan warmte uit dat water worden onttrokken met behulp van een grondwarmtecollector die op de bodem van het meer is verankerd.