Combi zonneboiler

Bij een combi-zonneboiler wordt zonne-energie voor de warmwatervoorziening en de verwarming gecombineerd. Bij een combi-zonneboiler is het van belang dat het warmteafgiftesysteem een zo laag mogelijke temperatuur nodig heeft. Vloerverwarming is een laagtemperatuur afgiftesysteem dat goed te combineren is met een combi-zonneboiler. 
De installatie is bijna hetzelfde opgebouwd als een standaard zonlichtsysteem. Bij een combi-zonneboiler zit in de zonneboiler een extra spiraal voor de verwarming.

De regeling van de combi-zonneboiler meet het verschil in temperatuur tussen het water in de zonneboiler en de retourtemperatuur van de cv-ketel. Is de temperatuur van het water in de zonneboiler hoger dan het retourwater van de cv, dan loopt het retourwater via een extra cv-warmtewisselaar in de zonneboiler naar de cv-installatie. Warmte uit de zonneboiler wordt onttrokken en afgegeven aan het cv water. Op deze wijze kan uw vloer middels zonlichtenergie verwarmd worden.

De situatie waarin de zonneboilertemperatuur hoger is dan de retourtemperatuur komt alleen voor in het voor- en najaar. In de winter is er wel zonlichtenergie beschikbaar, maar niet in hoge temperaturen die we kunnen gebruiken voor de centrale verwarming. In de zomer hebben we geen verwarming nodig, dus houden we het voor- en najaar over, waarin we zonne-energie kunnen gebruiken voor de verwarming van een woning.

 

Wilt u meer weten over een zonneboilerinstallatie neem dan contact op met InDuurzaam.