Montage zonnecollector platdak

De meest ideale situatie voor het plaatsen van zonnecollectoren is op platte daken. De zonnecollectoren kunnen veelal onder de juiste hellingshoek en ligging worden gemonteerd. Hieronder staat stap-voor-stap uitgelegd hoe het zonnepaneel wordt geplaatst op het platte dak. 

Stap 1:

Om het dakleer en het platdakframe te beschermen worden op de hoekpunten van het frame tegels geplaatst. Om direct contact tussen dakleer en de tegel te voorkomen worden speciale tegeldragers gebruikt. Zo wordt voorkomen dat het frame in het water komt te staan.

Stap 2:

Het framewerk is opgebouwd uit een aantal aluminium onderdelen. Deze worden met schroeven aan elkaar bevestigd. Het frame wordt in de juiste ligging op de hoekpunten van de tegels geplaatst. Het frame wordt in een hellingshoek van 30 en 45 graden gemonteerd om het hoogste rendement te garanderen. Iedere afwijking in de hellingshoek levert een vermindering van opbrengst op.

Stap 3:

Voordat de zonnecollector wordt geplaatst wordt het frame verzwaard middels 30 x 30 tegel. Hiermee wordt voorkomen dat de installatie onder winddruk van het dak wordt geblazen. Het bepalen van de juiste belasting is afhankelijk van de windstreek, hoogte en paneeloppervlakte. InDuurzaam kan precies voor u uitrekenen welk gewicht geplaatst dient te worden. De zonnecollector wordt vervolgens op het frame gemonteerd. Achter de zonnecollector zitten de aansluitingen van de aan- en afvoerleiding naar de zonneboiler. Twee koperen leidingen worden verbonden met de collector en samen met de sensorkabel via een speciale dakdoorvoer naar binnen geleid. De koperen transportleidingen worden met speciale isolatie geïsoleerd.

Wilt u meer weten over het monteren van zonnepanelen neem dan contact op met InDuurzaam